ถุงพลาสติก HD ถุงพลาสติกเล็ก

รายละเอียดราคา

ขนาด 14*22(85 ใบ) ราคา 70 บาท
ขนาด 20*30(50 ใบ) ราคา 70 บาท
ขนาด 25*42(25 ใบ) ราคา 70 บาท


วิดีโอสาธิตวิธีการใช้

-

Copyright © by PHH Design.