กฎระเบียบ

  ทาง we laundry เป็นผู้กำหนดราคาสินค้า ห้ามตัวแทนจำหน่ายขายต่ำกว่าหรือมากกว่า ราคาที่เรากำหนดโดยเด็ดขาด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด หากทำผิดกฎ ตัวแทนจำหน่ายจะโดนตัดสิทธิจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติ

  - ทุกเพศ ทุกวัย มีความขยัน ตั้งใจจริง มีใจรักการขาย และอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

  - สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  - ไม่ต้องเสียเงินลงทุนเพื่อซื้อสินค้า

  - ไม่ต้องสต๊อกสินค้า

  - ไม่ต้องส่งของเอง เพราะเราจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าเอง

  - ตัวแทน สามารถ ก็อปปี้ สินค้า รีวิว Content จาก facebook ของเรา ไปโพสต์หาลูกค้าได้

ลักษณะงาน

  1. โพสต์สินค้า

  2. เมื่อมีลูกค้าสั่งของก็รับออเดอร์ไว้

  3. ส่งออเดอร์มาให้เรา

  4. เราจะส่งใบรายการสินค้าที่รวมยอดราคาไว้แล้วไปให้

  5. ตัวแทนก็ส่งต่อให้ลูกค้าเพื่อชำระเงิน ( กรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินสด ให้ตัวแทนโอนเงินยอดรวมมาที่บริษัทก่อน)

  6. เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้า ไม่เกิน 4 วันทำการ

เอกสารประกอบการสมัคร

  สำเนาบัตร ปชช , สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

  อื่นๆ : - แคปหน้าจอ facebook profile

           - line id

           - เบอร์มือถือ

           - รูปถ่ายครึ่งตัวเห็นหน้าชัดเจน

ระเบียบการตัดยอด การจ่ายปันผล

จะตัดยอดทุกสิ้นเดือน และจ่ายเงินปันผลให้ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

1 - 4,999 ได้รับส่วนแบ่ง 5%

5,000 – 14,999 ได้รับส่วนแบ่ง 10%

15,000 ขึ้นไปได้รับส่วนแบ่ง 15%

***(คิดเฉพาะยอดเงินของสินค้าสุทธิ ไม่รวมค่าขนส่ง)

มาตรการลงโทษ

1. ตักเตือน

2. ปลดออก

ข้อห้าม

ห้ามขายต่ำกว่าหรือเกินราคา

ห้ามจัดโปรโมชั่นเองโดยไม่ได้รับอนุญาต

พื้นที่การดูแล

เฉพาะลูกค้าในพื้นที่ กทม. We laundry จะดูแลโดยตรง

ลูกค้าในจังหวัดอื่นๆ จะดูแลโดยตัวแทน

***หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทาง we laundry จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ตัวแทนจำหน่ายของเรา

Copyright © by PHH Design.