ผ้าปูโต๊ะรีดผ้า

รายละเอียด


1. กันไม่ให้โต๊ะรีดผ้ามีความกรอบจากการฉีดรีดเรียบบ่อยๆ
2. กันไม่ให้เกิดความสกปรกกับโต๊ะรีดผ้า
3. รักษาโต๊ะรีดผ้าให้มีความใหม่อยู่เสมอ
4. ถอดซักทำความสะอาดได้สะดวก


ราคา

ราคา 100 บาท


วิดีโอสาธิตวิธีการใช้


Copyright © by PHH Design.