เครื่องอบผ้า 55 kg.

รหัสเครื่องจักร : MB9

รายละเอียด

-

รูปภาพเพิ่มเติมCopyright © by PHH Design.