เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 23 kg.

รหัสเครื่องจักร : MB6

รายละเอียด

เครื่องนี้สามารถเช่าได้

รูปภาพเพิ่มเติมCopyright © by PHH Design.