เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม 27 kg.

รหัสเครื่องจักร : MB2

รายละเอียด

-

รูปภาพเพิ่มเติมCopyright © by PHH Design.