เครื่องอบผ้า 23 kg.

รหัสเครื่องจักร : MB11

รายละเอียด

-

รูปภาพเพิ่มเติมCopyright © by PHH Design.