เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 23 kg.

รหัสเครื่องจักร : MB1

รายละเอียด

-

รูปภาพเพิ่มเติมCopyright © by PHH Design.